Pô giảm thanh máy phát điện

Giảm lượng âm thanh phát ra từ máy phát điện

Giảm lượng âm thanh phát ra từ máy phát điện, pô tiêu âm máy phát điện được thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ, độ bền cao. Pô tiêu âm có hai dạng cho khu dân cư và các khu công nghiệp.