Máy phát điện Doosan

Máy phát điện Doosan PHAM DUONG POWERS

  • Công suất: 301kVA/ 340kVA
  • Động cơ: DOOSAN
  • Đầu phát: STAMFORD
  • Hệ thống điều khiển: Màn hình Datakom hoặc Smartgen